Viimsi külade foorum "Kuulakem, külad kõnelevad!"

 

25.10.2014 kell 11.00 - 13.30 Randvere koolis 

(Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla)

 

Viimsi vald tervikuna ja vallavalitsus on praegu oma arengutes põnevate väljakutsete ees: ühelt poolt ajalooliste külade ja teisalt uute tiheasustusega piirkondade ühendamine.

 

Valla arengule ja ühisele sünergiale saavad kaasa aidata ka kokkusaamised, kus valla elanikud saavad ühisel arutelul lahti  mõtestada neile olulisemad teemad ja püütakse leida õigeid lahendusi.
Selle eesmärgiga korraldataksegi Viimsi külade foorum.

 

Häid ideid ja mõtteid võib anda iga inimene! 

Mõtleme laiemalt - aidates kaasa Viimsi positiivsele arengule, aitame tervet Eestit.

Head Viimsi valla elanikud, ootame teid foorumile, et saaksite kaasa aidata paremate praktikate leidmisele ja täiendamisele, mis toetavad erinevate ühiskondlike tasandite koostööd vallas.

 

 

Lugupidamisega,

Priit Robas

 

 

Ajakava:


11.00 - 11.30 Sissejuhatavad teemad

 

 


11.30 - 13.00 Lauaarutelud Maailmakohviku viisil

 

 

 

 

 


13.00 - 13.30 Kokkuvõtted: lauaaruteludest selgunud ettepanekud, kokkuleped, tulemused

 

 

 

Külade foorumi korraldamisele aitavad kaasa Viimsi külavanemad, Viimsi Naabrivalve, Viimsi Vallavalitsus, MTÜ Kodukant Harjumaa, MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant ja paljud teised tublid valla kogukonna liikmed.

17.10.2014