Valla arutelud

Austatud Viimsi valla elanik.

Teatame, et Viimsi Vallavalitsus korraldab kaks arutelu.

2.02.2015, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Randvere küla, maaüksuse Särgava ja Karukämbla tee 2 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 0,3 ha ja asub Randvere tee ääres ning piirneb Karukämbla tee, Metsavahe tee L1, Metsavahe tee 1 ja 3 kinnistutega,planeeringu koostamise eesmärk on kinnistute liitmine ning krundi ehitusõiguse määramine kauplus-kohviku (ärihoone) ehitamiseks.

Eskiisidega on võimalik tutvuda valla veebilehel: www.viimsivald.ee

 

29. jaanuaril kell 16.00 esitletakse Viimsi vallamaja teise korruse saalis Haabneeme alevikus asuva Tammepõllu maaüksuse planeeringu ruumilisi visioone.

Oma visioone tutvustavad arhitektid Karli Luik, Oliver Alver, Indrek Järve, Haldo Oravas, Rein Hansberg ning Tomomi Hayashi poolt juhendatavate Tallinna Tehnikakõrgkooli  Arhitektuuri Instituudi tudengid.

Valminud töödega on võimalik alates 21. jaanuarist tutvuda Viimsi Keskkooli aatriumis ning valla veebilehel: www.viimsivald.ee

 

Tulge kuulama ja kaasa mõtlema!

 

 

 

 

Velly Sild

Planeeringuspetsialist

 

Viimsi Vallavalitsus
Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 
74001 Viimsi vald, Harjumaa
tel +372 60 28 871
faks +372 60 28 801
www.viimsivald.ee

20.01.2015