Tähelepanu Randvere elanikud !

Palun kõigi Randvere elanike tähelepanu !

Kirjutan Teile seoses murega. Nimelt, meie küla jääb Muuga sadama (edaspidi Sadam) tegevuse mõjupiirkonda.

Juhul kui Sadamas tegutsevad keemiatoodetega opereerivad ettevõtted rikuvad välisõhu kaitse seadust ja meie küla inimesed peavad hingama ja tundma ebameeldiva lõhna mõju, peaksime kõik helistama keskkonnainspektsiooni valvetelefonile telefonile 1313.

Kui mainitud mõjust teatab telefoni teel kõnealusele numbrile vähe inimesi (alla 5 inimese) lühikese aja jooksul, mis on seaduses määratlemata, siis seda häiringut ei uurita. Sel juhul saame süüdistada ainult iseennast, et me ebameeldivast mõjust teatanud ei ole.

Tegelikult aga mõjutab see probleem meid kõiki ja just see viis – ebameeldivast lõhnast (või ka tolmust või muus mõjust) teatamine on just aluseks rikkumise olulisuse kaardistamisel ning iga edastatud teatega suureneb see tõenäosus, et ebameeldiva mõjuga ka hakatakse reaalselt tegelema.

Seega, kui te tunnete ebameeldivat lõhna palun helistage ja teatage sellest telefonil 1313.

Eelneval kuul registreerisid ka seirejaamad õhukvaliteedi rikkumisi. Meie kirjalikule tähelepanu juhtimisele vastati järgmiselt :

/…Teie poolt viidatud perioodil  on Keskkonnainspektsiooni laekunud 20  teadet ebameeldiva naftasaaduste lõhna kohta Randvere, Muuga, Rohuneeme ja Kelvingi külades ning ka Pirita linnaosas.

Samuti on 21.01.2014 Maardu 2 seirejaama andmetel ja 22.01.2014 Maardu 1 seirejaama andmetel ületatud H2S-i piirnormi. Kuna tegu on ettevõtte omaseirega, siis keskkonnainspektsioon ei saa neid andmeid kasutada ettevõtetele sanktsioonide rakendamisel.
Keskkonnainspektsioon on alustanud järelevalvemenetlust ja saatnud operaatoritele ning Muuga sadamale päringud, eesmärgiga välja selgitada, mis tegevused toimusid terminaalides kaebuste laekumiste hetkel ja milliseid meetmeid võeti ette H2S-i piirnormide ületamisel…/

Selline vastus ei ole meie kui elanike jaoks piisav, sest selliseid rikkumisi on esinenud aastaid ja tegelikult ei ole meie jaoks miski muutunud.

Palun veelkord Teid kõiki suhtuda sellesse küsimusse täie tõsidusega,  sest ainult kõik koos saame tekkinud olukorrale tähelepanu juhtida ja heal juhul ka muudatusi nõuda.


Priit Robas
külavanem

17.02.2014