Randvere kooli joonised

Funktsioonid
Haljastus
Kihid
Kooli 1 korrus
Kooli 2 korrus
Vaated A ja C
Vaated B ja D
Lõige 1-2
Lõige 3-4
Lõige 5-6
Lõige 7-8
Asendiplaan

25.11.2011