Kutse Randvere Kooli infotundi

Uuel õppeaastal avame Viimsi Kooli kolmanda õppehoone - Randvere Kooli. Randvere kool on ennekõike elukohajärgseks kooliks õpilastele, kes elavad Leppneemes, Tammneemes, Randveres, Metsakastis, Muugal, Laiakülas ja Äigrumäe külas, kuid kooli on kindlasti oodatud lapsed ka teistest Viimsi küladest ja alevikest. Vabade kohtade olemasolul võtame Randvere Kooli vastu õpilasi ka Tallinna, Maardu jt Randvere lähipiirkondadest.

Käesoleva õppeaasta 1. - 4. klassi lapsevanematel on võimalik 1. - 31. märtsini 2013 avaldada soovi lapse üleviimiseks järgmisel õppeaastal Randvere õppehoonesse, selleks tuleb esitada avaldus Viimsi Kooli direktori nimele suure õppehoone kantseleis. Avaldusele palume märkida ka info huviringide kohta, milles soovitakse Randvere Koolis osaleda. Avalduse blanketi saate alla laadida siit.  

Ootame kõiki Randvere Kooli huvilisi 13. märtsil kell 18.00 suurde õppehoonesse infotundi, kus tutvustame kooli projekti, plaanitud tegevusi ja vastame küsimustele

06.03.2013