Muuga sadama mõjusid käsitlev küsimustik

2012. aastal viis uuringutega tegelev ettevõte Faktum & Ariko läbi Muuga sadama ümbruse elanikkonna hulgas küsitluse.

Uuringus sooviti käsitleda Muuga sadama ümbruse elanikkonna teadlikkust sadamast lähtuvate mõjude kohta ja kuivõrd need mõjud segavad elanike igapäevast elu. Paraku ei võimaldanud küsimuste püstitus, vastanute vähesus ja valimi moodustamise viis seatud eesmärke täita.

Eelneva uurimusega seotud kahtluste tõttu on leitud vajadus läbi viia sarnase sisuga uus ja sõltumatu küsitlus. Seetõttu palume vastata kõigil Muuga sadama ümbritsevate alade elanikel sadama mõjusid käsitlevale küsimustikule, mis asub www.connect.ee/uuring/287557109/. Antud küsimustikule vastamine võtab aega kuni viis minutit ning selle küsimustiku abil on võimalik uurida täpsemalt erinevate Muuga sadama lähedusega seotud probleemide esinemist ja iseloomu. Küsimustik on vastamiseks avatud perioodil 11. märtsist 30. aprillini.

Täname kõiki vastajaid!

09.04.2013