Muuga sadama küsimustikule vastamise aega pikendati

Hea Muuga sadama piirkonna elanik! 

11. märtsil avas Randvere külaselts Muuga sadama mõjusid käsitleva küsimustiku, mis on loodud välja selgitamaks Muuga sadama mõju seda ümbritsevate alade elanikkonnale. 

Uue küsimustiku läbiviimist ajendas 2012. aastal uuringufirma Faktum & Ariko läbi viidud samateemaline küsitlus, milles sooviti käsitleda Muuga sadama ümbruse elanikkonna teadlikkust sadamast lähtuvate mõjude kohta ja kuivõrd need mõjud segavad elanike igapäevast elu. Paraku ei võimaldanud küsimuste püstitus, vastanute vähesus ja valimi moodustamise viis seatud eesmärke täita.

Aprilli kuu lõpu seisuga on uuele küsimustilkule vastanuid 460. Enim hääli on tulnud Muuga aedlinnast, Randverest ja Laiakülast, kes moodustavad kõikidest vastanutest 56%.

Suurendamaks küsitlusele vastanute arvu, erinevate piirkondade esindatust ning uuringu usaldusväärsust, jääb küsimustik avatuks 31.maini. 

Austatud elanik! Anna meile teada, kuidas mõjutab Muuga sadam sinu elukeskkonda. Palu küsimustikule vastata ka oma abikaasal, naabril, naabrinaisel, et saada kõigepealt selgust olemasoleva olukorra kohta. 

Küsimustik on avatud 31.maini aadressil http://www.connect.ee/uuring/287557109/ 

 

Aitähh kõigile vastanutele! 

 

 

03.05.2013