Ütle "ei" riskide koondumisele Muuga sadamasse

Hea kaaskodanik!

MTÜ Randvere Külaselts tunneb muret selle üle, et Muuga sadamas on ohtlike kemikaalidega ettevõtete konsentratsioon suurem kui kuskil mujal Eestis. Nimelt moodustavad Muuga sadama ja selle vahetus läheduses paiknevad A-ohukategooriaga ettevõtted 69% Harjumaa sarnastest ettevõtetest.

Sellega seoses algatas Randvere Külaselts petitsiooni riskide koondamise vastu Muuga sadamasse ning palub toetust oma seisukohtadele. Petitsiooni terviktekst on kättesaadav aadressilt http://petitsioon.ee/eiriskidekoondamisele  nii eesti, vene kui inglise keeles.

Külaselts palub jagada infot ka oma sõpradega – sellega aitate Muuga sadama ümbruses elavaid inimesi ja võib olla ka neid, kes sellele probleemile veel hetkel ei mõtle, kuid keda see teema puudutab igapäevaselt.

Juhul kui Te ei ole petitsiooni seisukohtadega ühel nõul, siis palun leida aega probleemiga tutvumiseks. Materjal on kättesaadav aadressilt:

https://www.facebook.com/pages/EI-riskide-koondumisele-Muuga-sadamasse/244246085712865?ref=hl

Mina andsin juba oma allkirja toetamaks petitsiooni riskide koondamise vastu Muuga sadamasse ning palun Teil sama teha.


Priit Robas
Randvere külavanem

27.08.2013