Külakoosoleku kutse!

 

Tere randverelased. 

 

Aasta on märkamatult möödunud ja aeg on koguneda küla üldkoosolekule, et kokku võtta tehtu ja teha küla arenguks uued plaanid. 

 

Üheks tähtsaks küsimuseks eesootaval külakoosolekul on külavanema valimised. Möödunud on neli aastat minu külavanemana tegutsemisest ja aeg on otsustada, kes on järgneval neljal aastal küla tegevuste koordineerija ja huvide eest seisja.

 

Randvere külaelu ja areng on endiselt minu südameasi ja annan teada, et kandideerin  ka järgnevaks neljaks aastaks sellele kohale. Ootan Teie konstruktiivset kriitikat ja toetust külakoosolekul. 

 

Käesolevaga annan teada, et küla üldkoosolek toimub  09. aprillil 2016 kell 11.00. 

 

Koosolek toimub Randevere koolis Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4. 

 

Üldkoosoleku päevakord on:

1.        Ülevaade toimunust ja perspektiivid.

2.         Külavanema valimine.

3.         Viimsi kommunaalameti juhataja info 2016.a. töödest Randveres ja küsimuste vastused.

4.         Viimsi konstaabli info turvalisusest ja küsimuste vastused.

5.         Jooksvad küsimused.

 

 

Parimate soovidega.

 

Priit Robas

10.03.2016