Harjumaa valdade vaheline sotsiaalse turvalisuse foorum

NELJAPÄEVAL 21. MAIL 2015  KELL 16:30 - 19:30 

 Harjumaa valdade vaheline sotsiaalse turvalisuse foorum

VIIMSI PÄEVAKESKUSE SAAL,  KESK TEE 1,  HAABNEEME, VIIMSI

 

Kui kuuleme sõna „turvalisus“, siis mõtleme harilikult julgeoleku ja avaliku korra peale, mis peaks olema politsei ja teiste korrakaitse ametkondade tagada. Kuid üha rohkem kuuleme ka sõnumit, et turvalisus algab meist kõigist ja inimesed, kes soovivad, saavad selle tagamisse ka ise panustada. 
28. jaanuaril 2015 toimus Viimsi vallas foorum "Kes vastutab Viimsi turvalisuse eest?" Arutelu käigus jõuti ka sotsiaalse turvalisuse teemani ning tõdeti, et nii Eesti kui Euroopa tervikuna on uute väljakutsete ees, mille põhjuseks on rahvastiku vananemine ja erivajadustega inimeste arvu suurenemine. Sellepärast on väga oluline hakata üha rohkem mõtlema ka erivajadustega ja eakatele inimestele ning hoolitsema nende turvalise toimetuleku eest. Leiti, et sotsiaalse turvalisuse tagamisele saaks kaasa aidata ka politsei, turvafirmade, omavalitsuste ning erivajadustega inimeste ja eakate esindajate koostöö. Lisaks on oluline ka sotsiaalhoolekande alase koostöö arendamine riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste vahel.
Sotsiaalse turvalisuse foorumi teemad on olulised nii Viimsi valla kui teiste omavalitsuste jaoks. Kaasates foorumi läbiviimisse erinevaid sihtrühmi, saame kaasa aidata ka eri põlvkondade sidususe suurendamisele ning uute elanike ja põliselanike koostööle.
Ootame Teid foorumile!
 
Kontakt  
Inga Kuus
Viimsi Naabrivalve sektorite koordinaator
Tel. 58587823, Viimsi.Naabrivalve@gmail.com
18.05.2015