Foorum : " Kes vastutab Viimsi turvalisuse eest? "

AUSTATUD VIIMSI KÜLAELANIKUD!

Olete väga oodatud 28. jaanuaril toimuvale foorumile „Kes vastutab Viimsi turvalisuse eest?“
Foorum toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 
1), II korruse volikogu saalis, kell 18.00 – 20.00.

Turvalisus on jätkuvalt aktuaalne teema nii Eestis kui ka mujal
maailmas. Turvaline ja stabiilne elukeskkond on vajalik inimeste
normaalseks eksisteerimiseks. Turvalisus algab meist igaühest, kuid
selle tagamine on terviklik protsess, millele saab kaasa aidata elanike
motiveeritud koostöö.

Foorum „Kes vastutab Viimsi turvalisuse eest?“ on jätkuks eelmisel
aastal 25. oktoobril Randvere koolis toimunud Viimsi valla külade
foorumile „Kuulakem, külad kõnelevad!“. Seal tehti hea algus
ühiste arutelude korraldamisega kogukonna tasandil ja võeti üles neli
olulist teemat: turvaline kogukond; koostöö vallavalitsusega; valla ja
külade maine; vabatahtlike kaasamine ja nende töö väärtustamine.

Kuna turvalisus on seotud paljude elukeskonna tahkudega, siis selle
aasta esimese foorumi eesmärgiks oleks käsitleda põhjalikumalt
mitmeid sellega seonduvaid teemasid:

1. Milline roll on elanikel kogukonna turvalisuse loomisel ja tagamisel?

2. Millised on eri osapoolte rollid praegu ja kuidas on need muutumas?

3. Kuidas ühendada kogukonna eri osapooli senisest paremini
koostööks?

4. Kui valmis me oleme kogukonna-keskseks lähenemiseks turvalisuse
tagamisel?

5. Kas oleks vaja luua infovõrgustik (või täiendada olemasolevat),
mille kaudu saaks kriisiolukordades kiiremini levitada infot üle valla,
et ennetada ohte ja tagada elanikele operatiivne abi?

Mitmed kohalikud omavalitsused on loonud kokkusaamise võimaluse, kus
kogukonna liikmed saavad kohtuda avatud aruteluks nii vallavalitsuse kui
ka volikogu liikmetega ja teiste avaliku elu esindajatega. Eesmärgiks
on ühiselt jõuda probleemide põhjusteni ning aidata kaasa parimate
lahenduste leidmisele.

Teie osalus foorumil ja koostöö kogukonna hüvangu nimel oleks
tänuväärne ning saaks samuti kaasa aidata, et leida ühiselt parimaid
lahendusi Viimsi vallas turvalisuse tagamiseks. Olete palutud foorumil
osalema.

Lugupidamisega,

Inga Kuus

Viimsi Naabrivalve sektorite koordinaator

17.01.2015