Eakate mälumäng

Tähelepanu!

 

Pildid / - mälumäng

12. veebruaril 2016 kell 13.00 aadressil Kesk tee 1, Viimsi Päevakeskuse saalis 

EAKATE MÄLUMÄNG - teemal 98 aastat Eesti Vabariiki
Võistkonna suurus - kolm (3) eakat
 
Registreerida võistkond kuni 10.02.2016 aadressil paevakeskus@rannapere.ee
telefon 606 40 80
randvere.pk@mail.ee
telefon 686 40 55
 
 
 
Võistluse korraldaja Viimsi Pensionäride Ühendus
 
VPÜ juhatuse liikmed
Aime Salmistu
14.01.2016